โมโมโกะ

Shop

Privacy Policy

Momoko Bag and Shoes Spa Terms and Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์ของMomoko
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของMomoko เราหวังว่าท่านจะสนุกไปกับประสบการณ์ ในการใช้งานออนไลน์กับเรา (“Momoko”) มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจในการใช้งานของท่านกับเว็บไซต์ของเรา ข้อตกลงการใช้งานได้กำหนดไว้ดังนี้

1. วิธีการด้านนโยบายการใช้งานอย่างถูกต้อง

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา และที่ใดก็ตามที่สามารถเข้าถึง จัดเตรียมเนื้อหาที่ท่านให้ความสนใจ เช่น คำถามต่างๆ ประกาศต่างๆ และ เนื้อหามัลติมีเดีย (เช่น รูปภาพ และ วีดีโอ) อย่างไรก็ตาม การใช้งานเว็บไซต์ และสื่อหรือประกาศต่างๆจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือคุกคามผู้อื่นในแง่ใดก็ตาม ท่านจะต้องคำนึงถึงข้อที่ต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นดังนี้

  1. การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลของอื่น
  2. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
  3. การหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น (รวมถึง กล่าวหาหรือหมิ่นประมาท ต่อMomoko ด้วย) ใดๆก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามากอนาจาร  เหยียดสีผิว เผ่าพันธุ์  แสดงออกสิ่งความเกลียดชังหรือยุยงให้เกิดความแตกแยก หรือความรุนแรง
  4. อัพโหลดไฟล์ที่ประกอบด้วยไวรัสหรืออาจจะก่อปัญหานำไปสู่เรื่องความปลอดภัย
  5. การกระทำอื่นใดๆก็ตามที่เป็นภัยต่อความคงสภาพของเว็บไซต์ Momoko

 

หมายเหตุ 

Momokoอาจทำการลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์ที่เรามีความเห็นว่าอาจจะเป็นเหตุนำไปสู่ข้อพิพาทที่ขัดต่อหลักกฎหมายศีลธรรมและหรือเป็นการกระทำที่คุกคามผู้อื่นได้

2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ได้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่ถูกแชร์บนเว็บไซต์ อ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาที่จัดเตรียมโดย Momoko

สิทธิภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของMomokoในที่นี้หมายถึง ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า ข้อมูลและหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณะโดย Momoko และหรือในนามของ Momoko บนเว็บไซต์เรา (เช่น ข้อความ และ รูปภาพต่างๆ) ที่ Momoko เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือให้สิทธิ์อนุญาตในการใช้งานนั้นๆกับบุคคลอื่น

ท่านสามารถทำซ้ำข้อมูลเว็บไซต์ของ Momoko เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น (เช่น ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)  ท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และ เคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของMomokoทั้งหมด รวมถึงข้อความสงวนลิขสิทธิ์ใดๆ ซึ่งอาจปรากฏอยู่บนเนื้อหาที่ท่านจะนำไปใช้จาก Momoko

4. ความรับผิดชอบ

ในขณะที่Momokoนั้นยึดถือหลักเหตุผลในการปฎิบัติเพื่อที่จะให้ถูกต้องและแม่นยำของเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของMomokoและเพื่อหลีกเลี่ยงการก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา เราจะไม่รับผิดชอบใดๆในข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง การก่อกวนที่นำไปสู่ปัญหา ความไม่ต่อเนื่อง หรือในเหตุการณ์ใดก็ตามที่เป็นเหตุนำไปสู่ความเสียหาย ทั้งในทางตรง(เช่น ความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์) หรือ ทางอ้อม  (การสูญเสียกำไร) ความไว้วางใจใดๆขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ทั้งนี้ความรับผิดชอบดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลของท่านเอง

เว็บไซต์Momokoนั้นอาจมีการปรากฎลิ๊งค์ที่นำท่านไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่Momoko Momokoไม่สามารถควบคุมสั่งการดังกล่าวกับเว็บไซต์ที่เป็นของบุคคลที่สามได้ Momokoไม่สามารถอนุมัติรับรองใดๆและไม่สามารถรับผิดชอบในการกระทำใดๆของเขาเหล่านั้นได้ รวมทั้งเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการใช้งานใดๆก็ตามด้วย ด้วยเหตุผลนี้เราจึงสนับสนุนอย่างยิ่งที่จะอ่านคำเตือนทางกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สาม  รวมทั้งติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องด้วย

ท่านอาจดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สามและปรารถนาจะเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์นี้ ในกรณีนี้Momokoจะไม่คัดค้านการเชื่อมต่อดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านเข้าใช้งานสู่ลิ๊งค์ที่เป็นโฮมเพจของเว็บไซต์นี้ (แต่ต้องไม่เป็นการเชื่อมต่อหน้าภายในของเว็บไซต์ซึ่งอยู่ลึกกว่าหน้าโฮมเพจ) และMomokoไม่สนับสนุนในทางใดๆ ว่าท่านมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากMomoko ท่านต้องไม่ใช้ กรอบ  หรือ ขั้นตอนการใช้ที่คล้ายกัน และ ต้องแน่ใจว่าลิ๊งค์นั้นต้องถูกเปิดในหน้าต่างใหม่

5. ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้จัดทำและดำเนินการโดย บริษัท โมโมโกะ แบ๊ค แอนด์ ชูส์ สปา จำกัด เลขที่ 984/47-48 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

หากท่านมีคำถามข้อสงสัย หริอ ความเห็นเพิ่มเติมใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ กรุณาติดต่อเราได้ที่ไลน์ @Momoko.care1 หรือเบอร์โทรศัพท์ 06-3191-9777 

6. การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม

Momokoของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามในเงื่อนไขการใช้งาน โปรดอ้างอิงข้อกำหนดจากเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงช่วงเวลานึงและหมั่นทบทวนข้อเงื่อนไขการใช้งานและข้อมูลใหม่ๆที่เราอาจมีการแก้ไขอยู่เสมอ

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล

เว็บไซต์ของMomokoนั้นมีจุดประสงค์หลักสำหรับผู้ใช้งานที่มีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก Momokoจะไม่ทำการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ใดๆ และเนื้อหาบนเว็บไซต์ดังกล่าวในประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศไทยเท่านั้น

ท่านและ Momoko ได้ตกลงว่าข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะถูกบังคับใช้โดยกฎหมายของประเทศไทย

REGISTER

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our นโยบายความเป็นส่วนตัว.